Saturday, November 19, 2011

Kamu bukan siapa-siapa

Dia bukan seperti lelaki-lelaki yang biasa. Senang ucap kata manis. Senang membuat perlakuan manis. Tidak. Terkadang ianya misteri. Tiada yang tahu. Apa yang ada di dalam hati dan yang terzahir di eksperesi adakalanya berbeza. Biarlah. Kamu bukan siapa-siapa untuk menghakimi perilaku seseorang itu. Jika benar dia benar, Allah itu lebih tahu.

No comments: